NAŠA SPOLOČNOSŤ Výroba, dodávka a montáž filtračných elementov

Spoločnosť FILTEX SK, spol. s r.o. vznikla v roku 1999 ako spoločnosť zameraná na výrobu, dodávku a montáž filtračných elementov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou veľkej časti odlučovacích zariadení v oblasti priemyselnej filtrácie. Náplňou a základnou činnosťou našej spoločnosti je výroba náhradných filtračných elementov pre odlučovacie zariadenia tuhých ako aj plynných znečisťujúcich látok.

VIAC O NÁS
NAŠA SPOLOČNOSŤ

Filtračné elementy pre takmer všetky typy textilných filtrov

Filtračné vložky dodávané firmou FILTEX SK, spol. s r.o. sú vyrábané podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov a technologických postupov.
VIAC O VÝROBE
1999
 
2020

CERTIFIKÁTY

Spoločnosť FILTEX SK, spol. s r.o. zaviedla v roku 2006 systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. V roku 2009 bola úspešne recertifikovaná podľa normy ISO 9001:2008 a v roku 2019 na ISO 9001:2015.