O nás

Spoločnosť FILTEX SK, spol. s r.o. vznikla v roku 1999 ako spoločnosť zameraná na výrobu, dodávku a montáž filtračných elementov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou veľkej časti odlučovacích zariadení v oblasti priemyselnej filtrácie vzdušnín a spalín.

Náplňou a základnou činnosťou našej spoločnosti je výroba náhradných textilných filtračných elementov pre odlučovacie zariadenia tuhých, ako aj plynných znečisťujúcich látok.

Pracovníci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselnej filtrácie spalín, ako aj ostatných znečistených vzdušnín pre zabezpečenie ochrany čistoty ovzdušia vo väčšine výrobných odvetví, akými sú napr.: energetika, spaľovanie odpadov cementárne, vápenky, výroba stavebných hmôt, chemický priemysel, sklárska a keramická výroba, strojárstvo, výroba živičných zmesí, oceliarsky priemysel, zlievarne, spracovanie neželezných kovov, papierensky priemysel, ťažba uhlia a kameňa, výroba a spracovanie dreva, výroba sadzí, spracovanie celulózy, potravinársky priemysel , atď.