Ostatné filtračné elementy

Na základe konkétnej individuálnej požiadavky prevádzkovateľa sme schopní vyrobiť na zákazku aj neštandardné prevedenia filtračných vložiek alebo atypické filtračné vložky  v závislosti od daného typu filtračného zariadenia, na základe výkresovej dokumentácie, prípadne dodanej vzorky.