Servis

Komplexný servis filtračných a odlučovacích zariadení:

 • Kontrola a príp. výmena filtračných elementov, montáž a demontáž
 • Kontrola a príp. výmena oporných košov
 • Revízia utesnenia filtračných elementov
 • Kontrola funkcie systému regenerácie
 • Kontrola funkcie vyprázdňovacieho zariadenia
 • Kontrola systému ovládania a riadenia
 • Revízia mazacích miest
 • Celková prehliadka filtra, tesnosti všetkých spojov a prielezov
 • Revízia materiálového opotrebenia a povrchovej úpravy
 • Odstraňovanie zistených nedostatkov po dohode s prevádzkovateľom
 • Kontrola vzduchotechnického potrubia vrátane príslušenstva

 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto
 Komplexný servis filtračných zariadení / nový článok - foto