Cartridge

Dodávky týchto komponentov zabezpečujeme predovšetkým pre priemyselné oblasti ako je výroba cementu, hlikníka, potravín, dreva, chemikálií, lakovne, plazmové rezanie, laserové rezanie, opieskovavanie, atď.

  • tieto filtračné vložky sa využívajú predovšetkým pre filtráciu štandardných prachových častíc, prevažne v suchom prostredí
  • vyznačujú sa 2 - 3 krát väčšou filtračnou plochou v porovnaní so štandardnými  filtračnými hadicami, pričom zabezpečia rovnakú filtračnú účinnosť, pri podstatne menšej zastavanej ploche, čím sa znížia celkové investičné náklady
  • zabezpečujú vysokú účinnosť na princípe povrchovej filtrácie
  • sú schopné zabezpečiť koncentráciu TZL na výstupe z filtra koncentráciu menej ako 2 mg/m3
  • vyznačujú sa vyššou životnosťou oproti štandardným filtračným hadiciam
  • požiadavky na regeneračný tlakový vzduch je cca 3,5 Bar
  • v niektorých  prípadoch môžu nahradiť štandardné filtračné hadice, pričom sa dosiahne podstatné zväčšenie celkovej filtračnej plochy v existujúcom  filtračnom zariadení


 Cartridge / nový článok - foto
 Cartridge / nový článok - foto