Výroba

Filtračné elementy vyrábané firmou FILTEX SK, spol. s r.o. spĺňajú najvyššie normy pre zabezpečenie účinnosti a kvality filtrovania spalín a znečistených vzdušnín. Pri návrhu vhodných filtračných materiálov vychádzame predovšetkým z konkrétnych technických parametrov filtrovaných spalín a vzdušnín tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita a účinnosť filtrácie ako aj životnosť navrhnutých filtračných elementov. Pri dodávkach filtračných materiálov, z ktorých vyrábame naše výrobky, spolupracujeme výhradne s renomovanými výrobcami netkaných filtračných textílií v EU. Tieto filtračné textílie sú určené pre rôzne typy odlučovačov a znečisťujúcich látok ako aj pre rôzne prevádzkové a výrobné podmienky odlučovacích zariadení. Súčasťou každej dodávky je doklad o kvalite výrobku, resp. kvalite filtračného materiálu, z ktorého je filtračný element vyrobený.

ZÁKLADNÉ PREVEDENIE DODÁVANÝCH FILTRAČNÝCH KOMPONENTOV:

 • filtračné hadice, kapsy, vaky, patróny, atď.
 • cartridge
 • filtračné elementy do klimatizačných zariadení
 • ostatné filtračné elementy podľa špecifických požiadaviek odberateľov
 • filtračné materiály pre vzduchovú a kvapalinovú filtráciu
 • filtračné textilné výustky do potrubia, príp. ostatné
 • dodávky príslušenstva a ostatných súvisiacich náhradných dielov pre jednotlivé typy odlučovacích zariadení

Prehľad základných druhov filtračných materiálov

Správne zvolený filtračný materiál a konfekčné prevedenie filtračného elementu, sú veľmi dôležitým predpokladom pre dosiahnutie maximálnej filtračnej účinnosti, vytvorenie funkčného filtračného koláča, ako aj zabezpečenie celkovej životnosti filtračného média.

Najčastejšie používané filtračné materiály a ich vlastnosti:

VLÁKNO Polypropylén Polyester Polyakrylonitril
homopolymer
m - ARAMID
NOMEX
Polyphenylen
sulfid
Polyimid Polytetrafluor
ethylen
Sklo
Teplota
prevádzková
(špičková)

90°C
(100°C)

150°C
(160°C)
125°C
(140°C)
200°C
(220°C)
190°C
(210°C)
230°C
(240°C)
260°C
(280°C)
250°C
(280°C)
Označenie POP PES hom. PAN NOMEX  PPS (PROCON) PI/P84 PTFE-teflon GLS
Odolnosť proti
hydrolýze
oooo o ooo ooo oooo ooo oooo ooo
Odolnosť proti
kyselinám
oooo oo ooo oo oooo ooo oooo ooo
Odolnosť proti
alkáliam
oooo o oo oo oooo oo oooo oo
Odolnosť proti
oxidácii
o ooo ooo ooo o ooo oooo oooo
Odolnosť proti
rozpúšťadlám
ooo ooo ooo oooo oooo oooo oooo oooo

Legenda: 
oooo - Veľmi dobrá odolnosť, ooo - Dostatočná odolnosť, oo - Nízka odolnosť, o - Veľmi nízka odolnosť

Pre zlepšenie vlastnosti povrchu sa ďalej aplikujú a využívajú rôzne druhy povrchových úprav

Prehľad najčastejšie používaných povrchových úprav:

 • Termofixácia
 • Jednostranné alebo obojstranné natavenie povrchu
 • Zahladenie povrchu
 • Kalandrácia stupeň K1, K2, K3, K4
 • impregnácia PTFE® - povrchová úprava na báze  teflónu, hydrofóbna a oleofóbna úprava, jedna z najčastejšie používaných povrchových úprav pre takmer všetky druhy filtračných materiálov
 • obalenie vlákien PTFE® coating - optimalizuje filtračný a regeneračný proces. Zabezpečuje čiastočne chemickú ochranu materiálu.
 • membrána PTFE® - mikroporézna teflonová membrána, ktorá zabezpečuje vysokú účinnosť filtrácie, výbornú odlúčivosť a odregenerovateľnosť super jemných prachových častíc ≤ 5 μm
 • microgreen - mikroporézna membrána, využíva sa pre filtráciu extra jemných častíc prachu, zároveň sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči abrazii
 • antistatická úprava - využíva kovové, pokovené, príp. epitropické vlákna zabudované v štruktúre materiálu. Používa sa pri filtrácii prachov, ktoré môžu so vzduchom tvoriť výbušnú zmes
 • protiiskrová úprava - táto úprava znižuje riziko zahorenia materiálu vo filtračnom zariadení pri občasnom výskyte iskier, príp. nedopalu

Niektoré z vyššie uvedených povrchových úprav je možné ďalej navzájom kombinovať v závislosti na druhu použitého materiálu, za účelom dosiahnutia požadovaného filtračného efektu.