Technická podpora

Predmetom technickej podpory pre našich zákazníkov predovšetkým sú:

  • návrhy technických riešení a výber vhodného filtračného materiálu v súlade s technickými parametrami odprašovanej technológie
  • rozbory a testovanie kvality filtračného materiálu tak nových ako aj použitých filtračných hadíc
  • laboratórne analýzy filtračných materiálov aplikovaných v jednotlivých zariadeniach za účelom zistenia kvality, účinnosti a efektívnosti daného filtračného procesu
  • návrhy technických riešení efektívnych úprav odlučovacích zariadení za účelom zlepšenia účinnosti a kvality filtrácie
  • individuálne poradenstvo

 Technická podpora / nový článok - foto
 Technická podpora / nový článok - foto
 Technická podpora / nový článok - foto
 Technická podpora / nový článok - foto