|    SK    |    EN    |    RU    |

filtračné elementy odlučovacích zariadení

 Profil spoločnosti
FILTEX SK, s.r.o. vznikla v roku 1999 ako spoločnosť zameraná na výrobu, dodávku a montáž filtračných elementov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou veľkej časti odlučovacích zariadení v oblasti priemyselnej filtrácie. Náplňou a základnou činnosťou našej spoločnosti je výroba náhradných filtračných elementov pre odlučovacie zariadenia suchej filtrácie.

Sídlo a výrobné priestory spoločnosti sa nachádzajúv Košiciach, miestna časť Sídlisko nad Jazerom - Lubina. Dňa 1.6.2004 bolo vytvorené obchodné zastúpenie našej spoločnosti aj v Brezne. Zároveň bolo vytvorené konzultačné pracovisko v ČR, pričom naši zamestnanci a pracovníci sú dlhoročnými skúsenými odborníkmi v oblasti priemyselnej filtrácie.

Pracovníci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselnej filtrácie spalín, ako aj ostatných znečistených vzdušnín pre zabezpečenie ochrany čistoty ovzdušia vo väčšine výrobných odvetví, akými sú napr.: energetika, spaľovanie odpadov, cementárne, vápenky, výroba stavebných hmôt, chemický priemysel, sklárska a keramická výroba, strojárstvo, výroba živičných zmesí, oceliarsky priemysel, zlievárne, spracovanie neželezných kovov, papierenský priemysel, ťažba uhlia a kameňa, výroba a spracovanie dreva, výroba sadzí, spracovanie celulózy, potravinársky priemysel, atď.